ออกแบบและทำกล่องพลาสติก PVC
ออกแบบและผลิต Jig & Fixture สำหรับในงานอุตสาหกรรม Electronics & Electrics และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ประเภทของงาน
- ออกแบบและผลิต Jig&Fixture ทดสอบ อุปกรณ์  แผ่นวงจร (PCB) และผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป     
- จำหน่ายอุปกรณ์จับชิ้นงานประกอบ Jig & Fixture 
   Probe(Pin Test) , Lock PCB Accessory
- รับตัด เจาะ ฉลุ เซาะร่อง แผ่น อะครีลิค และวัสดุอื่นๆ
   ตามแบบสั่งทำ ด้วยเครื่อง CNC 
- รับทำกล่องพลาสติก PVC , Arcylic ต้นแบบบรรจุแผ่น PCB ไฟฟ้าและงานอิเล็กทรอนิกส์ และกล่องอื่นๆ ไม่จำกัดขั้นต่ำ
- รับประกอบชุดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ 
   และผลิตสินค้า OEM 
  
        บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การประกอบ 
              "  Jig & Fixture    Free  "
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE